Vergunningversneller

Webapplicatie voor stroomlijnen vooroverleg bij aanvragen omgevingsvergunningen.

Portal van de Vergunningversneller

De Vergunningversneller is voortgekomen uit een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en vervolgens overgenomen door de stichting Bouwen met winst. Javinto begeleidt het ontwerp, de bouw en de implementatie van de Vergunningversneller. 

De Vergunningversneller wordt gebruikt door gemeenten, architecten, projectontwikkelaars en bouwers.

Techniek

De Vergunningversneller is een webapplicatie die volledig gebouwd is in Ruby-on-rails. Bij de bouw is extra aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid. De site beoogt drempelvrij te zijn.


In opdracht van SBR. Met dank aan Nedforce, Jips Company en la rotonde du monde

Voorbeeld initiatief Vergunningversneller