Webarchief van Nederland

De nieuwe – aankomende - portal van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor het opvragen van digitaal gearchiveerde websites binnen het .nl-domein.

Website Webarchief van Nederland 'beta'

De KB baseert de selectie van te archiveren websites op haar eigen collectiebeleid (Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur). Dit betekent dat websites met wetenschappelijke en culturele content geselecteerd worden. Daarnaast bestaat de selectie uit websites met een innovatief karakter.

De website biedt Google-achtige zoekmogelijkheden op domeinnaam en content.

Techniek

De zoekopdrachten in SRU worden via PHP naar twee interne servers doorgespeeld die de beschikbare resultaten in XML teruggeven. De XML wordt via XSLT (xml-stylesheets) vertaald naar de HTML presentatie. De sites worden gearchiveerd met behulp van de Wayback Machine zoals deze ook door The Internet Archive gebruikt wordt.

In opdracht van Hippo Software en de KB.

PORTFOLIO